Hướng Dẫn Mở, Gấp Lều

1- Hướng dẫn lắp lều tự xỏ loại 1 lớp:

2- Hướng dẫn lắp lều loại 2 lớp: 

3- Hướng dẫn Mở gấp lều tự bật dạng có dây rút:

4-Hướng dẫn mở gấp lều tự bật loại không dây rút:

5-Hướng dẫn Mở gấp lều tự bung dạng Xoắn:

6-Hướng dẫn mở gấp lều tự bung dạng số 8:

 

Rate this post

Tin Liên Quan